LIÊN HỆ

PELAB – Power Electronics LABoratory

Email: info@pelab.org

Phone: 0977.740.717

Địa chỉ: 115-B1, số 268, đường Lí Thường Kiệt, P14, Q.10, TP.HCM


HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG NƯỚC THÔNG MINH

(Website liên kết)


HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

(Website liên kết)